Đăng ký nhận bản tin

Thông tin nhà phố

Phố Thương Mại Thiên Phát

Nhà phố N8-2C [ 48.47 m2 ]

Nhà phố N8-2C
Nhà phố N8-2C

Tầng trệt

 • 01. Sân trước: 8.47 m2

 • 02. Phòng khách: 20.8 m2

 • 03. Bếp + Phòng ăn: 13.5 m2

 • 04. Sân trước: 2.7 m2

 • 05. WC trệt: 3 m2

Nhà phố N8-2C

Tầng lầu

 • 06. WC lầu: 3.4 m2

 • 07. Phòng ngủ 1: 12.5 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 10 m2

 • 09. Phòng sinh hoạt: 8.5 m2

 • 10. Ban công: 3.4 m2

Hướng và vị trí nhà phốNhà phố N8-2C

nhà phố N8-4C [ 48.47 m2 ]

Nhà phố N8-4C
Nhà phố N8-4C

Tầng trệt

 • 01. Sân trước: 8.47 m2

 • 02. Phòng khách: 21,2 m2

 • 03. Bếp + Phòng ăn: 16 m2

 • 04. WC trệt: 2.8 m2

Nhà phố N8-4C

Tầng lầu

 • 05. WC lầu: 3 m2

 • 06. Phòng ngủ 1: 14.8 m2

 • 07. Phòng ngủ 2: 10 m2

 • 08. P. sinh hoạt chung: 10 m2

 • 09. Ban công: 2.8 m2

Hướng và vị trí nhà phốNhà phố N8-4C

Nhà phố N8-19 [ 67.11 m2 ]

Nhà phố N8-19
Nhà phố N8-19

 • 01. Sân: 27.11 m2

 • 02. Phòng khách: 21.12 m2

 • 03. Phòng bếp + Ăn: 16 m2

 • 04. WC trệt: 2.8 m2

Nhà phố N8-19

 • 05. WC lầu: 3 m2

 • 06. Phòng ngủ 1: 14.8 m2

 • 07. Phòng ngủ 2: 10 m2

 • 08. P. Sinh hoạt chung: 10 m2

 • 09. Ban công trước: 2.8 m2

 • 10. Ban công hiên: 3.2 m2

Nhà phố N8-19

Nhà phố N8-19

Nhà phố N8-19
Hướng và vị trí nhà phốNhà phố N8-19


[ 83.64 m2 ]

Nhà phố N8-23
Nhà phố N8-23

 • 01. Sân: 27.11 m2

 • 02. Phòng khách: 21.2 m2

 • 03. Phòng bếp + Ăn: 16 m2

Nhà phố N8-23

 • 04. WC lầu: 3 m2

 • 05. Phòng ngủ 1: 14.8 m2

 • 06. Phòng ngủ 2: 10 m2

 • 07. P. Sinh hoạt chung: 10 m2

 • 08. Ban công trước: 2.8 m2

 • 09. Ban công hiên: 3.2 m2

Nhà phố N8-23

Nhà phố N8-23

Nhà phố N8-23
Hướng và vị trí nhà phốNhà phố N8-23
XEM CÁC LÔ KHÁC
https://cattuongphusinh.vn/
https://cattuongphusinh.vn/catalog/view/theme/