Đăng ký nhận bản tin

Thông tin nhà phố

Phố Thương Mại Hoàng Phát

Nhà Phố K1 - CL [ 55 m2 ]

Nhà Phố K1 - CL
Nhà Phố K1 - CL

Tầng trệt

 • 01. Hiên trước: 5 m2

 • 02. Phòng khách: 23 m2

 • 03. Phòng ăn + Bếp: 14.2 m2

 • 04. Phòng ngủ (dự kiến): 9.6 m2

 • 05. WC trệt: 3.2 m2

Nhà Phố K1 - CL

Tầng lầu

 • 06. WC lầu: 4 m2

 • 07. Phòng ngủ 1: 17.6 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Phòng giặt: 10.6 m2

 • 10. Sàn phơi: 3.8 m2

 • 11. Ban công: 3.2 m2

Hướng và vị trí nhà phốNhà Phố K1 - CL

Nhà Phố K1 - KL

Nhà Phố K1 - KL
Nhà Phố K1 - KL

 • 01. Hiên trước: 5 m2

 • 02. Phòng khách: 25 m2

 • 03. Phòng bếp + ăn: 12 m2

 • 04. Phòng Ngủ: 10.5 m2

 • 05. WC Trệt: 2.5 m2

Nhà Phố K1 - KL

 • 06. WC: 4 m2

 • 07. Phòng ngủ 1: 17.8 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Phòng giặt: 10.6 m2

 • 10. Sân phơi: 3.8 m2

 • 11. Ban công: 3 m2

Nhà Phố K1 - KL

Nhà Phố K1 - KL

Nhà Phố K1 - KL
Hướng và vị trí nhà phốNhà Phố K1 - KL

Nhà Phố K1-08 [ 66 m2 ]

Nhà phố K1-08
Nhà phố K1-08

Tầng trệt

 • 01. Hiên trước: 5 m2

 • 02. Phòng khách: 25 m2

 • 03. Phòng ăn + Bếp: 12 m2

 • 04. Phòng ngủ (dự kiến): 10.5 m2

 • 05. WC trệt: 2.5 m2

 • 06. Sân: 11 m2

Nhà phố K1-08

Tầng lầu

 • 07. Phòng ngủ 1: 20.8 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Phòng giặt: 10.6 m2

 • 10. WC lầu: 4 m2

 • 11. Sân phơi: 3.8 m2

 • 12. Ban công trước: 3 m2

 • 13. Ban công hiên: 5.8 m2

Hướng và vị trí nhà phốNhà phố K1-08

Nhà Phố K1-17 [ 66 m2 ]

Nhà Phố K1-17
Nhà Phố K1-17

 • 01. Hiên trước: 5 m2

 • 02. Phòng khách: 23 m2

 • 03. Phòng ăn + Bếp: 14.2 m2

 • 04. Phòng ngủ ( dự kiến ): 9.6 m2

 • 05. WC trệt: 3.2 m2

 • 06. Sân: 11 m2

Nhà Phố K1-17

 • 07. Phòng ngủ 1: 20.6 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Phòng Giặt: 10.6 m2

 • 10. WC lầu: 4 m2

 • 11. Sân phơi: 3.8 m2

 • 12. Ban công trước: 3.2 m2

 • 13. Ban công hiên: 5.8 m2

Nhà Phố K1-17

Nhà Phố K1-17

Nhà Phố K1-17
Hướng và vị trí nhà phốNhà Phố K1-17

Nhà Phố K1-05 [ 82 m2 ]

Nhà Phố K1-05
Nhà Phố K1-05

 • 01. Hiên trước : 5 m2

 • 02. Phòng khách: 23 m2

 • 03. Phòng ăn + Bếp: 14.2 m2

 • 04. Phòng ngủ ( dự kiến ): 9.6 m2

 • 05. WC trệt: 3.2 m2

 • 06. Sân: 27 m2

Nhà Phố K1-05

 • 07. Phòng ngủ 1: 20.6 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Phòng giặt: 10.6 m2

 • 10. WC lầu: 4 m2

 • 11. Sân phơi: 3.8 m2

 • 12. Ban công trước: 3.2 m2

 • 13. Ban công hiên: 5.8 m2

Nhà Phố K1-05

Nhà Phố K1-05

Nhà Phố K1-05
Hướng và vị trí nhà phốNhà Phố K1-05

Nhà Phố K1-35 [ 87.76 m2 ]

Nhà Phố K1-35
Nhà Phố K1-35

 • 01. Hiên trước: 5 m2

 • 02. Phòng khách: 23 m2

 • 03. Phòng ăn + Bếp: 14.2 m2

 • 04. Phòng ngủ ( dự kiến ): 9.6 m2

 • 05. WC trệt: 3.2 m2

 • 06. Sân: 27 m2

Nhà Phố K1-35

 • 07. Phòng ngủ 1: 20.6 m2

 • 08. Phòng ngủ 2: 11.8 m2

 • 09. Hành lang + Giặt: 10.6 m2

 • 10. WC lầu: 4 m2

 • 11. Sân phơi: 3.8 m2

 • 12. Ban công trước: 3.2 m2

 • 13. Ban công hiên: 5.8 m2

Nhà Phố K1-35

Nhà Phố K1-35

Nhà Phố K1-35
Hướng và vị trí nhà phốNhà Phố K1-35
XEM CÁC LÔ KHÁC
https://cattuongphusinh.vn/
https://cattuongphusinh.vn/catalog/view/theme/